Søg

Om projektet

Tilslutningsanlæg <6> Høje Taastrup C på Holbækmotorvejen skal have to nye vestvendte ramper i retning mod Roskilde. Det er Vejdirektoratet og Høje Taastrup Kommune, der sammen betaler for, at rampeanlægget kan blive udvidet med de to nye ramper.
 
Rampeanlægget har i forvejen to østvendte ramper i retning mod København.
 
Projektet indgår i puljen til "Kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet".
 
De to ekstra ramper kommer til at koste 21,2 mio. kr., som deles ligeligt mellem Staten og Høje Taastrup Kommune.  
 

Klik på kortet for visning i stor version.
 
Tilslutningsanlæg <6> Høje Taastrup C sikrer forbindelse til Hveen Boulevard. Hveen Boulevard forbinder Høje Taastrup og Ishøj mod syd/sydøst og Sengeløse i nord/nordvest. Sydøst for tilslutningsanlægget ligger kommunens erhvervsområde og IKEA Taastrup.
 
Direkte adgang til erhvervsområdet 
Ved tilslutningsanlægget forekommer i dag alene østvendte ramper som et halvt "ruderanlæg". Det betyder, at motorvejstrafikken skal benytte nabo-tilslutningsanlæggene <4>, <5>, <7a> eller <7b> med gennemkørsel på fortrinsvis Roskildevej.
 
Høje-Taastrup Kommune har derfor ønsket de nye vestvendte ramper ved tilslutningsanlægget for at skabe en mere direkte adgang til erhvervsområdet og sikre områdets fortsatte erhvervsudvikling og fastholdelsen af de erhverv, der allerede er i området.
 
Etablering af ramperne skal samtidig være med til at aflaste Roskildevej.
 
Færdig i slutningen af 2017 
I løbet af 2016 gennemføres de nødvendige undersøgelser og ekspropriationer.
 
Selve anlægsarbejdet af ramperne forventes at kunne begynde allerede til foråret 2017. Dermed kan ramperne efter planen åbne for trafik i slutningen af 2017. 
Oprettet
08-04-2016.
Senest opdateret
27-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index