Søg

Pilespidser og palisade ved udgravning i Høje-Taastrup

Arkæologer fra Kroppedal Museum gør i disse dage en række unikke fund fra stenalderen ved en udgravning langs Holbækmotorvejen i Høje-Taastrup. Der er blandt andet fundet en stolpepalisade og det største antal pilespidser samlet på ét sted på Sjælland.
26. juli 2016
Udgravningerne finder sted i forbindelse med Vejdirektoratets kommende byggeri af to ekstra motorvejsramper ved Høje-Taastrup C.
 

Palisaden, der består af en lang ubrudt barriere af lodrette stolper, er formentlig bygget i bondestenalderen omkring  år 2800 f. Kr. At dømme efter forløbet, så kan stolpeanlægget have omkranset en flere hektarer stor bakke i oldtiden. 


Ved foden af palisaden er der anbragt et bredt bælte af sten, som arkæologerne ikke kan forklare. Det kan både være en form for adgangsvej, et ekstra forsvarsværk til palisaden eller noget tredje. 

Som noget helt særligt er der netop i disse stensætninger langs palisaden fundet et meget stort antal pilespidser. Det er efter alt at dømme det største antal pilespidser fundet på det samme sted i hele Østdanmark, og blandt et af de største fund i landet. 


Pilene, som har båret disse spidser, har krævet en kraftig bue. Mange af pilespidserne er desuden blevet omhyggeligt udformet med savtakker langs æggen for at gøre størst mulig skade på en eventuel modstander. 

Mulige kampe

”Med fundet af palisaden og det store antal pilespidser i arealet omkring palisaden, kan en forklaring være, at der har fundet egentlige kampe sted mellem dem, der byggede palisaderne, og nogle udefrakommende,” siger museumsinspektør Lotte Sparrevohn, der leder udgravningen for Kroppedal Museum. 

Man har dog ikke fundet rester af hverken dyre- eller menneskeknogler på stedet, som kan give flere spor til, om der har fundet kampe eller en form for jagt sted, og som forklarer, hvorfor pilene er fundet i så stort tal netop her. 

Arkæologerne har desuden fundet rester af brændte flintøkser, som tyder på, at der har fundet forskellige ritualer sted bag palisaden, måske i forbindelse med de andre aktiviteter, der er foregået. 

Unikt

”Samlet set er det et helt unikt fund fra stenalderen, som vi har fået lejlighed til at udgrave. Vi fortsætter udgravningen henover sommeren, og forhåbentlig kan det gøre os klogere på, om der er tale om et forsvarsværk med kultisk anvendelse, og hvad der egentlig er foregået her for snart 5000 år siden,” siger Lotte Sparrevohn. 

Kroppedal Museum forventer at lave en lille udstilling på museet efter sommerferien med resultatet af udgravningen ved motorvejsramperne.​

Oprettet
26-07-2016.
Senest opdateret
26-07-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index