Søg

Om projektet

Fynske Motorvej mellem Middelfart og Odense Vest (inklusiv motorvejsbroen over Lillebælt) åbnedes i årene 1968-1971. 

Den har siden hen været en stor succes som den trafikale centralnerve mellem Jylland og Odense.


Trafikken på den vestfynske motorvej er siden vokset støt, og allerede i 2003 blev der af Folketinget lavet en trafikaftale, hvor en VVM-undersøgelse af en udbygning af vejen mellem Middelfart og Odense V. blev besluttet. 

VVM-undersøgelsen blev gennemført i perioden 2005 – 2008.

I 2010 blev der så vedtaget en anlægslov for udbygning Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart fra fire til seks spor. I første omgang blev der af Folketinget bevilget penge til 1. etape mellem Nr. Aaby og Middelfart.

Siden er trafikken på de fynske motorveje kun blevet ved med at vokse. Trafikken er samlet steget i størrelsesordenen 25 procent på Fynske Motorvej og 31 procent på Svendborgmotorvejen siden 2010.

Dermed flugter væksten på Fyn fint med den generelle udvikling i trafikken på det hjemlige motorvejsnet, Den viser, at trafikanterne i 2017 kørte godt 31 procent flere kilometer på de danske motorveje, end de gjorde i 2010. 

21. september 2017 indgik regeringen og Dansk Folkeparti så en aftale om afsættelse af midler til hurtigst muligt at udbygge fra fire til seks spor mellem Nr. Aaby og Odense V. 

Projektet starter i 2018, og er inddelt i to etaper.

Den ene etape er motorvejsstykket mellem Odense Vest og Aarup, og det den etape, som bliver udvidet først. Selve anlægsarbejdet sker fra primo 2019 til ultimo 2020.

Den anden etape er motorvejsstykket mellem Aarup og Nr. Aaby. Her foregår selve anlægsarbejdet fra primo 2021 til medio 2022.

Oprettet
29-01-2018.
Senest opdateret
18-05-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index