Søg

Arkæologiske undersøgelser går i gang

De arkæologiske undersøgelser forud for udvidelsen af den vestfynske motorvej starter nu på den østlige del af strækningen Gribsvad - Odense V. Odense Bys Museer står for undersøgelserne.
12. oktober 2018
​Anlægsarbejdet med udvidelsen af Fynske Motorvej på strækningen Gribsvad – Odense V. starter i begyndelsen af 2019.

Men inden entreprenørens gravemaskiner går i jorden, skal arkæologerne se nærmere på mulden og undersøge den for væsentlige fortidsminder. 

På Vestfyn er det Odense Bys Museer, der står for arkæologien, og de begynder arbejdet i den kommende tid, fortæller museumsinspektør Maria Lauridsen.


I forbindelse med udvidelsen af den vestfynske motorvej mellem Middelfart og Nørre Åby skulle arkæologerne fra Odense Bys Museer også i jorden først. Udgravningen på billedet foregik i 2012. Foto: Jakob Bonde, Odense Bys Museer.


”Den præcise startdato ligger ikke fast endnu, men vi begynder udgravningerne senest i uge 45. Vi starter på den østlige del af strækningen, det vil sige helt ind mod Odenses vestlige del. Vi har en ret klar forventning om, at der vil være fund fra stenalderen. Det er også i den periode, at man fandt Koelbjerg-manden, som er Danmarks ældste skelet. Til gengæld forventer vi ikke at finde meget fra jernalderen, hvor området var dækket af skov,” siger Maria Lauridsen.


Koelbjergmanden er Nordens ældste fund af et menneske med kulstof 14-datering dateret til ca. 8300 f.Kr. svarende til tidlig Maglemosekultur. Han blev fundet ved den lille sø i Grøftebjergmosen ved Koelbjerg nær Vissenbjerg på Fyn. Koelbjergmanden er udstillet på det kulturhistoriske museum Møntergården i Odense.


Når udgravningerne begynder, kan man som lodsejer se arkæologer i området. Inden arkæologerne kommer, sørger de for at kontakte de enkelte lodsejere og orientere om, at de kommer og foretager undersøgelser.

Odense Bys Museers arbejde vil bestå i udlægningen af en enkelt maskinelt gravet søgerende, henholdsvis nord og syd for motorvejen. De steder, hvor der er planlagt arbejdsarealer, mulddepoter eller regnvandsbassiner, suppleres grøften med flere søgerender.

Søgerenderne graves med 15-20 meters afstand og med en 2-2,5 meter bred skovl.

I søgerenderne fjernes muldlaget, således at den gule undergrund blottes. Det er netop her, at arkæologen kan finde spor fra bl.a. bosættelser og begravelser fra oldtiden og senere perioder.

De arkæologiske undersøgelser forventes afsluttet i foråret 2019.

Når museet er færdige med undersøgelserne, sørger de for at dække grøfter og udgravningsfelter til igen.

Oprettet
12-10-2018.
Senest opdateret
12-10-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index