Søg

Geotekniske undersøgelser er i gang på den østlige strækning

Før udvidelsen af den vestfynske motorvej skal Vejdirektoratet foretage geotekniske undersøgelser. Der foregår lige nu boringer i jorden mellem Aarup og Odense V. for at kontrollere jordens kvalitet.
22. august 2018
Udvidelsen af den vestfynske motorvej fra Nørre Aaby til Odense V. bliver et stort anlægsprojekt, hvor en masse asfalt skal til for at udvide strækningen med et tredje spor.

Men inden entreprenørens maskiner kan gå i jorden til næste år, skal forholdene under den kommende vejkasse undersøges først. 

Lige nu er Vejdirektoratets rådgiverfirma Sweco i gang med at foretage geotekniske undersøgelser på strækningen mellem Aarup og Odense V. Det er den østlige del af projektet, som er opdelt i to etaper. Den østlige etape er den, som bliver udvidet først.

Forbipasserende trafikanter kan have lagt mærke til træstolper på markerne langs den eksisterende motorvej. Det er her, at der er udført boringer. I boringerne sidder der et pejlerør, som bruges til at måle vandspejlet i boringerne.

”Hver gang, vi anlægger et nyt stykke vej, skal vi have undersøgt jordbundsforholdene inden. Jorden må ikke være for blød. Hvis den er det, skal den udskiftes, inden vi kan komme videre. Vi har gennemført en masse boringer ind mod midten og ud til siderne, hvor vejen bliver udvidet. Vi har blandt andet også været i gang ved de steder, hvor der skal være regnvandsbassiner,” siger geotekniker i Vejdirektoratet, David Skovbjerg Johnsen.

Som nævnt er de geotekniske undersøgelser rutine ved alle vejbyggerier, og Vejdirektoratet forventer ikke at finde kritiske jordbundsforhold under den eksisterende vej, som ville kræve jordudskiftninger. Efter cirka. 50 års belastning af jorden kan sætningsforløb for de eksisterende dæmningslaster i dag regnes for overstået. 

”På nuværende tidspunkt er der udenfor den eksisterende vej truffet 6 – 7 mindre blødbundsområder. I forbindelse med udvidelsen af motorvejen kan der disse steder bliver behov for udskiftning af blødbund,” siger David Skovbjerg Johnsen.

De geotekniske undersøgelser på den østlige etape forventes afsluttet i september 2018. 

Selve anlægsarbejdet sker fra primo 2019 til ultimo 2020.

Oprettet
22-08-2018.
Senest opdateret
22-08-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index