Søg

Bygennemfart i Brovst

Vejdirektoratet udfører i 2013 mindre trafiksikkerhedsmæssige ændringer langs Østergade og Vestergade i Brovst.
 
Strækningen er i 2012 udpeget som en såkaldt ”sort plet”, fordi der i perioden 2005 til 2010 er sket 12 ulykker, hvoraf de 6 var med personskade. Ulykkerne har været koncentreret omkring de tre kryds ved Nyvej, Jernbanegade/Kirkegade og Toftevej/Elmevej. Ved størstedelen af ulykkerne blev lette trafikanter påkørt af biltrafik.
 
Vejdirektoratet ønsker at dæmpe hastighedsniveauet på Østergade ved at lave et overkørbart midterareal. Samtidig kan krydsene gøres mere tydelige med blå cykelfelter, så trafikanternes opmærksomhed skærpes.  Vejdirektoratet arbejder i skitseprojektet også med andre muligheder, der kan forbedre sikkerheden på strækningen.
 
Der vil komme flere detaljer om ombygningerne, når Vejdirektoratet er klar med detailprojektet i 2013.
Læs pressemeddelelse om projektets opstart
Oprettet
19-11-2012.
Senest opdateret
19-08-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index