Søg

Genvejen

Projektets formål er at forbedre trafikafviklingen i TSA 49 Aarhus S og videre ad Genvejen, som forbinder E45 Østjyske Motorvej og Aarhus Syd Motorvejen og udgør en vigtig adgangsvej for erhvervs- og boligområder i Aarhus Midt og Syd. Herunder er den en vigtig del af forbindelsen til Aarhus Havn fra nord og vest.
 
Projektet omfatter en udbygning af den østgående rampe i TSA 49 og Genvejen. Det skal sikre, at man kan undgå kø og tilbagestuvning af trafik på Østjyske Motorvej om morgenen. Samtidig vil en udbygning forbedre forbindelsen mellem Østjyske Motorvej og Aarhus Syd Motorvejen.
 

Vejdirektoratet og Aarhus Kommune er fælles om projektet, som består af en udvidelse af eksisterende bro over E45 samt udvidelse af Genvejen med en nyt vejbane mod Øst (ca. 850 meter)


​​​​​
 

 Nyheder

 
Oprettet
05-02-2016.
Senest opdateret
27-03-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index