Søg

Anlægsloven

​Anlægsloven for Holstebromotorvejen blev vedtaget den 17. december 2013

​Anlægsloven er grundlaget for at bygge motorvejen. Den betyder, at projektet er en realitet, og at Vejdirektoratet kan gå i gang med at projektere motorvejen og komme med et mere præcist forslag til, hvor den skal ligge, og hvordan den skal se ud.

Vejdirektoratets forslag bliver vurderet af den uvildige Statens Ekspropriationskommission ved to såkaldte besigtigelsesforretninger, og det er denne kommission, der i sidste ende godkender vejprojektet. 

 Du kan læse loven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160930

Oprettet
25-03-2015.
Senest opdateret
25-03-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index