Søg

Forundersøgelser

På denne side finder du relevante dokumenter om fra borgermøder og høring

Baggrund

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Indledende høring - efteråret 2010

Borgermødet i Herning:
Borgermødet i Holstebro

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Afsluttende høring - sommeren 2012

  • Læs her Vejdirektoratets høringsnotat, som er udarbejdet på baggrund af de høringssvar, vi modtog efter offentliggørelse af VVM-redegørelsen. 
  • Præsentationer fra borgemøderne 14. og 15. august 2012.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Indstilling

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VVM-undersøgelse

Bilag

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Lov om anlæg af motorvejen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Politisk aftale og aktstykke 

Oprettet
06-02-2015.
Senest opdateret
13-01-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index