Søg

De politiske aftaler bag

Transportpolitisk aftale 29. januar 2009
Den tidligere VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik 29. januar 2009 aftalen ”En grøn Transportpolitik” om dels de overordnede rammer og principper for udviklingen af en grøn transportpolitik dels en række konkrete initiativer på transportområdet.
 
Som led heri blev det besluttet at gennemføre en forundersøgelse af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning til Holstebro (rute 18) med henblik på at vurdere behovet for en egentlig VVM-undersøgelse.
 
I løbet af 2010 blev det også besluttet at undersøge effekten af en forlængelse af motorvejen til Holstebro Nord. Forundersøgelsen har derfor også omfattet foreløbige undersøgelser og vurderinger af alternative ringvejsløsninger ved Holstebro, herunder en forlængelse af motorvejen til Holstebro Nord. 
 
Sundhedspolitisk aftale 8. juni 2010
8. juni 2010 indgik VK-regeringen og Dansk Folkeparti ”Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning” hvoraf det fremgår (Bilag 1), at forundersøgelsen skulle suppleres med en undersøgelse af, hvordan det kommende akutsygehus i Gødstrup mest hensigtsmæssigt forbindes til motorvejen. 
 
Regeringsudspil september 2010
I VK-regeringens udspil "Danmark i Balance i en global verden" af september 2010 foreslog man, at der etableres en motorvej mellem Holstebro og Herning, inklusiv forbindelse fra motorvejen til det kommende akutsygehus i Gødstrup. 
 
Transportpolitisk af tale af 26. november 2010
Af "Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre mobilitet," af 26. november 2010 fremgår det, at parterne bag aftalen er enige om at igangsætte VVM-undersøgelsen på strækningen.
 
Parterne er ligeledes enige om, at det som led i VVM-undersøgelsen som et alternativ undersøges, om motorvejen skal føres syd om Herning via udbygning af den nuværende motortrafikvej til Snejbjerg og ad den nye Gødstrup-forbindelse, således at vejen øst og nord om Herning forbliver hhv. motorvej og motortrafikvej. 

 

Aftale om Holstebromotorvejen 21. marts 2013

Med aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 beslutter regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti at tilføre 3,4 mia. kr. fra Infrastrukturfonden til en motorvej mellem Herning og Holstebro og en vejforbindelse til Gødstrup. (se aftalen her)​

 

Aftale om vækstplan 24. april 2013
Med Aftale om en vækstplan af 24. april 2013 er regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om, at der ved etableringen af en ny motorvej mellem Herning og Holstebro Nord skal etableres en linjeføring med motorvej til sygehuset i Gødstrup. Det indgår i aftalen, at en motorvejslinjeføring til sygehuset i Gødstrup kan finansieres fra det samlede planlagte investeringsløft i Vækstplan DK med op til 452 mio. kr.

Oprettet
23-05-2013.
Senest opdateret
09-05-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index