Søg

Om projektet

​Holstebromotorvejen bliver omkring 40 km lang. Linjeføringen går fra Holstebro N (rute 11) til Sinding nordvest for Herning og videre frem til Snejbjerg, hvor motorvejen kobles sammen med den eksisterende motortrafikvej (rute 15) syd om Herning.

Ved Gødstrup bliver der forbindelse til det nye regionssygehus. Projektet indeholder også en forlængelse af Nordre Ringvej nordvest for Holstebro. Vejen forlænges til Vilmelmsborgvej.

På strækingen er der otte tilslutningsanlæg, dalbroer over de store åer, en faunabro, faunapassager og et større antal broer, der fører kommuneveje og jernbanen over eller under motorvejen.

Det samlede anlægsbudget for motorvejen er 3,855 mia. kr.

Vejdirektoratet regner med, at motorvejsstrækningen mellem Snejbjerg og vejforbindelsen til det nye sygehus i Gødstrup åbner i 2017, mens resten af motorvejen åbner i 2018. 

Når Holstebromotorvejen åbner i 2018 bliver rejsetiden til Holstebro og Nordvestjylland forkortet, og det bliver mere sikkert at køre på strækningen. Samtidig vil motorvejen sikre gode adgangsforhold til det nye regionssygehus i Gødstrup. 

 

 De politiske aftaler bag

 
Oprettet
24-04-2012.
Senest opdateret
25-03-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index