Søg

Holstebromotorvejen vinder fornem pris

Motorvejs- og landskabsbroen over Herningsholm Å har vundet Herning Kommunes bygningspræmieringspris. Prisen blev modtaget af projektleder John Kjærsgaard på vegne af Vejdirektoratet som bygherre, og Møller & Grønborg som arkitekt.
04. oktober 2018
​Vejdirektoratet har netop modtaget en fornem pris for et af bygningsværkerne på Holstebromotorvejen. Det drejer sig om Herning Kommunes bygningspræmieringspris 2018, som går til motorvejs- og landskabsbroen over Herningsholm Å ved Gødstrup, vest for Herning.
I begrundelsen for tildelingen af prisen hedder det at: ”Prisen tildeles for et elegant eksempel på et vejanlæg, som er smukt tilpasset i landskabet. Landskabsbroen er enkel med høje slanke søjler, hvilket bevarer de naturmæssige kvaliteter i området.”


Projektleder for Holstebromotorvejens sydlige del, John Kjærsgaard, modtog prisen på Herning Rådhus, hvor han fik overrakt et diplom og en bronzeplade af formand for Byplanudvalget i Herning Kommune, Ulrik Hyldgaard. Foto: Herning Kommune.

”Det var en meget glædelig nyhed for mig, for projektet og for Vejdirektoratet. Det er ikke så tit, at vi modtager den slags priser. Og slet ikke på et projekt hvor der i den grad har været fokus på tid, økonomi og kvalitet. Tidsplanen for projektets åbning var det alt overskyggende tema; Vejen skulle åbnes i foråret 2017 af hensyn til regionshospitalet, som skulle være åbnet samme tidspunkt,” sagde John Kjærsgaard.


Præmien var en bronzeplade og et diplom. Foto: Vejdirektoratet


Og netop landskabsbroen ved Herningsholm Å krævede en stor indsats at nå til tiden.

”Ydermere skete der en væsentlig ændring af projektet for landskabsbroen, da den forudsatte længdeprofil for motorvejen måtte ændres, da der kom ændrede krav fra den nærliggende banebro, som skulle udformes så den var forberedt til elektrificering. Det medførte en landskabsbro som var knap tre meter højere end forudsat, men også et noget anderledes udtryk af bygværket.”

”Projektet kom i mål med at få alt til at lykkes, så vi fik åbnet til tiden, og samtidigt fik en smuk landskabsbro, og det kan vi i Vejdirektoratet være stolte af. Det skyldes i høj grad det samarbejde der har været med kommunen, rådgivere og entreprenører, og den indsats Vejdirektoratets medarbejdere har ydet,” sagde John Kjærsgaard.


Broen kæder området sammen

Arkitekt og partner Niels Kjølhede fra Møller og Grønborg, der har været arkitekt på motorvejsbroen, fortalte, at Herningsholm Å og ådalen, som broen går over, kæder hele området sammen.


Arkitekt Niels Kjølhede fra Møller og Grønborg får overrakt blomster af formand for Byplanudvalget i Herning Kommune, Ulrik Hyldgaard. Foto: Herning Kommune 


”Broen er et udtryk for, at der er noget særligt, man skal over, og man skal huske at kigge ned under broen og se det, broen skal køre over,” sagde Niels Kjølhede.

Den 200 meter lange 4-sporede motorvejsbro er designet som en tvillingebro, adskilt af en lysspalte i midten. Dalbroen, der fører vejen 12m hen over Herningsholm Å, er udformet som en klassisk landskabsbro med åbne skrå sidefag, der giver en optimal visuel forbindelse i ådalens retning. 


Den flotte bro over Herningsholm Å. Foto: Møller og Grønborg.


Herningsholm Å er del af et vidtforgrenet vandløb, der omkranser Herning og udgør et vigtig landskabelig karaktertræk for byen og dets omgivelser. Herningsholm Å løber mod vest, møder Storåen og udmunder til sidst i Nissum Bredning ved Vesterhavet.

Dalbroen står som Hernings landskabelige port mod vest. Broen er udført i beton og bæres af ikke mindre end 28 søjler, der sammen med broens smalle kantdrager og vejens slanke profiludformning, giver broen en lethed. Broen udgør en af flere broer, tunneller og faunapassager på motorvejsstykket mellem Holstebro – Herning.

Bygningspræmieringsprisen består af en bronzeplade og et diplom.

Foruden broen over Herningsholm Å gik priserne i år desuden til forpladsen og ankomsthallen foran Jyske Bank Boxen, renoveringsprojekt ved Sunds Sø og Herning gågade. 

Oprettet
04-10-2018.
Senest opdateret
04-10-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index