Søg

Klagevejledning i forhold til støjgener fra motorvejen

Hvis du som nabo til motorvejen oplever gener, for eksempel i form af støj, kan du indtil et år efter motorvejens åbning få vurderet, om du er berettiget til en erstatning for generne
12. december 2018
​Holstebromotorvejen åbnede i sin fulde længde den 30. september 2018.

I henhold til Statsekspropriationsloven kan der klages over støj og visuelle gener (dominans) indtil et år efter åbningen - det vil sige 30. september 2019.

Klager skal ske til Ekspropriationskommissionen. 

Eller direkte til:

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland

Lyseng Allé 1

8270 Højbjerg

post@kommissarius.dk​​


Vejdirektoratet vil cirka et år efter åbningen udarbejde en ny støjberegning på baggrund af trafiktal målt i en 1 års periode. De indkomne støj- og dominansklager til Ekspropriationskommissionen vil blive behandlet af kommissarius med baggrund i den nye støjberegning.

Der kan ydes erstatning, hvis ulemperne fra motorvejen overstiger, hvad der med rimelighed må påregnes som led i den almindelige samfundsudvikling på trafikområdet (den såkaldte tålegrænse).
 
Det er Ekspropriationskommissionen, der vurderer, om tålegrænsen er overskredet. Ved bedømmelsen ser de bl.a. på støjniveauet, bygningens afstand til vejanlægget, trafikmængden, områdets karakter og bygningernes beliggenhed og anvendelse. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vejdirektoratets landinspektører: Karin Møller Clausen, tlf.nr. 7244 2479, eller Hanne Møller Andersen, 7244 2469. Oprettet
12-12-2018.
Senest opdateret
12-12-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index