Søg

Kryds ved Hillerød

Projektet er beliggende på Overdrevsvejen ved krydset Københavnsvej syd for Hillerød.
 
I 2009 blev krydset Overdrevsvejen / Københavnsvej udpeget som en lokalitet med trængselsproblemer. Det vil sige, at venstresvingbane på Overdrevsvejen er overbelastet og at trafikmængden er over kapacitetsgrænsen. Det giver lange ventetider i alle retninger.
 
Yderligere trafikstigning vil medføre en væsentlig stigning i ventetider og dårligere vilkår for trafikafviklingen i lyskrydset på grund af kø i de forskellige svingbaner.
 
Vejdirektoratet etablerer nu et ekstra kørespor på Københavnsvej i begge retninger og en ekstra venstresvingsbane i både nord – og sydgående retninger på Overdrevsvejen. Trafikken kan således afvikles på væsentlig kortere tid, og derved er der mindre ventetid og kø. Det betyder, at bredden af både Københavnsvej og Overdrevsvejen udvides til at rumme de nye spor.
 
I forbindelse med udvidelsen af Københavnsvej og Overdrevsvejen skiftes belysningsmaster og signalmaster.
 
Hvor vejen udvides til at rumme de nye kørebaner, kommer cykelstien til at være tættere på kørebanen. Her etablerer vi kantstenbegrænsning af cykelstien.​
Skitse over krydsombygningen. Klik for stort format.
Oprettet
03-05-2012.
Senest opdateret
18-03-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index