Søg

Krydsombygning ved Randers Nord

I udkanten af Randers Nord ligger krydset mellem Hadsundvej, Slåenvej og Garnisionsvej.  
 
Vejdirektoratet etablerer nu signalregulering af krydset med bundne venstresving, fodgængerovergang og separat cyklistsignal.
 
Følgende elementer indgår i projektet:
  • Etablering af midterhelle som støttepunkt for fodgængere
  • Etablering af skillehelle
  • Nyt signalanlæg
  • Ny vejbelysning
Krydset er udpeget som sort plet, fordi der har været flere uheld, hvor trafikanter er svinget ind i andre trafikanter.
 
Tre af ulykkerne har været mellem personbiler og enten fodgængere, knallerter eller motorcykler. De resterende to har været mellem personbiler. Tre af ulykkerne har medført personskader.
 

 Nyheder

 
  • Krydset ved Hadsundvej, Slåenvej og Garnisionsvej i Randers er udpeget som en sort plet med mange uheld. Vejdirektoratet bygger krydset om for at forhindre uheldene. Ombygningen kommer både bilister, cyklister og fodgængere til gode.
    16.11.2015
  • Fotografen har været i luften over Randers.
    24.03.2015
Oprettet
10-09-2014.
Senest opdateret
27-05-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index