Søg

Om projektet

Forligspartierne har med trafikaftale af 21. marts 2013 besluttet at igangsætte arbejdet frem mod at anlægge en ny kombineret vej- og jernbanebro med cykel- og gangsti over Storstrømmen mellem Vordingborg og Orehoved. 

Den nuværende Storstrømsbro vil ikke kunne holde til de større trafikmængder primært på jernbanen, som skal krydse broen, når Femern Bælt-forbindelsen til Tyskland åbner.

Derudover er broen i en dårlig stand, som vil kræve omfattende vedligeholdelsesarbejder i fremtiden, hvis den skulle bestå.

Den nuværende Storstrømsbro vil blive revet ned, når den nye bro er opført.
 


 Visualisering af den nye bro set fra Orehoved.
 
Baggrund
Det blev i efteråret 2011 klart, at den nuværende Storstrømsbro ikke ville kunne holde til den øgede jernbanegodstrafik, der vil komme, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Banedanmark blev derfor i en trafikaftale fra november 2011 bedt om at udføre en forundersøgelse som et grundlag for en beslutning om broens fremtid.
 
Forundersøgelsen analyserede, hvordan vej- og jernbanetrafikken kan opretholdes på den samfundsøkonomisk mest rentable måde gennem i alt fem mulige scenarier - herunder en renovering af den eksisterende Storstrømsbro. 
 
Undersøgelsen anbefalede, at pga. broens alder og begrænsede kapacitet, ville en ny Storstrømsbro være den bedste løsning, hvilket også blev indstillingen til transportministeren. Desuden var der et ønske om at bevare cykel- og gangtrafikken over broen, der lokalt spiller en stor rolle.   
 

 Den nye bro har en enkelt smal pille, der bærer gang- og cykelsti (tv.), vejbane (mf.) og jernbane (th.) 
 
Fremtidssikret
Storstrømsbroen har stor regional betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland. Denne jernbanekorridor vil i løbet af de kommende år blive styrket markant med etableringen af den nye bane København-Ringsted via Køge og det kommende anlæg af Femern Bælt-forbindelsen med tilhørende jernbanelandanlæg.
 
Beslutningen i marts 2013 om at anlægge en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen har til hensigt at sikre den fremtidige kapacitet i denne centrale jernbanekorridor til Europa.
 
En ny kombineret vej- og jernbanebro vil også sikre den lokale og regionale mobilitet, hvor det er vigtigt at opretholde vejforbindelsen over Storstrømmen af hensyn til den lokale trafik mellem Falster og Sydsjælland.

Et tidligt bud på en ny Storstrømsbro havde to bærende piller.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Vores folder om broen

 

Du kan mere om projektet i folderen.

 

 Naboforum

 
Vejdirektoratet holder jævnlige møder med de nærmeste naboer til projektet. Læs mere i referaterne.

Oprettet
15-10-2014.
Senest opdateret
24-01-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index