Søg

Etablering af sydvendte ramper ved TSA 53 Skanderborg

Projektet omfatter etablering af sydvendte ramper. Ramperne var oprindelig planlagt tilsluttet nye rundkørsler på den overførte kommunale vej, Vroldvej.

Efter et afholdt informationsmøde den 25. august 2015 har Vejdirektoratet og Skanderborg imidlertid besluttet at ændre det vestvendte kryds til et ureguleret kryds, hvor den sydvendte tilkørsel til motorvejen udføres som en sløjferampe. Løsningen har en række umiddelbare fordele, hvor de væsentligste summarisk kan gengives således:

  • Forbedret trafikafvikling (kapacitet), da trafikken fra Skanderborg mod
    E45 syd foregår via højresving, og derved uden gene for den øvrige trafik på Vroldvej
  • Markant mindre arealindgreb og gene for en landbrugsejendom syd
    for Vroldvej
  • Anlægsudgiften forventes reduceret i størrelsesordenen 1 mio. kr.
Kommunevejen, Vroldvej indgår som en del af den nationale transportkorridor for vindmølletransporter, og krydsene herunder rundkørslen udformes i størrelse, så de kan afvikle disse transporter.
 
​​​​​​​​
 

 Nyheder

 
 

 Besigtigelse og ekspropriation

 
 

 Projektændringer efter 25/8-15

 
Trafik på E45 ved Skanderborg
 

 Informationsmøde 25/8-15

 
Oprettet
13-11-2014.
Senest opdateret
27-03-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index