Søg

Frakørselsrampe er åben igen

Arbejdet med det nye tilslutningsanlæg går planmæssigt. Efter en kort midlertidig lukning af eksisterende nordvestlige frakørselsrampe er den nye forlagte frakørselsrampe nu taget i brug. Se billeder af projektet  her.
12. oktober 2016
Arbejdet med at ombygge det eksisterende tilslutningsanlæg blev påbegyndt primo maj 2016.

I forbindelse med arbejdet var den tidligere frakørselsrampe midlertidigt lukket mellem den 2. og 10. oktober, hvorefter trafikken blev lagt over på den nye frakørselsrampe.

Nu er den nye, forlagte frakørselsrampe taget i brug. Her kan du se aktuelle billeder fra projektet umiddelbart inden åbningen.Den nye vestvendte rampetilslutning  ved Vroldvej med frakørselsrampe længst til venstre og tilkørselsrampe umiddelbart til højre for. Den eksisterende frakørselsrampe, som nu er lukket, ses helt til højre. Foto: Casper Potempa


 

Nye vestvendte rampetilslutning set mod Vroldvej. Til venstre ses den endnu ikke færdiggjorte tilkørselsrampe mod syd. Foto: Casper Potempa

 

"Den nye vestvendte tilslutningsrampe til motorvejen planlægges åbnet for trafik inden årsskiftet 2016/2017. Inden da skal der dog skabes plads til den nye sydvendte rampe, som udformes som en sløjferampe og som vil blive ført under Vroldvej og vil ”smyge sig” tæt op af den eksisterende brokonstruktion," fortæller projektleder Peter Sveistrup Kristensen. 

Og det gør man ikke bare lige, fordi broens eksisterende brosøjle/fundament ligger godt to meter højere end ønskeligt. Derfor skal der bygges en støttemur som sikrer, at den eksisterende brosøjle/fundament bliver stabiliseret. 

Og inden da, skal der etableres spuns, som sikrer broens stabilitet i forbindelse med opførelsen af støttemuren.Vestvendte del af nuværende bro med overførte Vroldvej. Der er etableret spuns og gøres klar til opførelsen af en ny støttemur. Foto: Casper Potempa


Den nye sydøst vendte frakørselsrampe planlæges udført i 1. halvdel af 2017. I denne periode udføres også ny rundkørsel øst for motorvejen på Vroldvej, som nuværende tilkørselsrampe og ny frakørselsrampe tilsluttes. ​


Oprettet
12-10-2016.
Senest opdateret
12-10-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index