Søg

Nordlig tilkørselsrampe ved tilslutningsanlæg 53 på Østjyske Motorvej ved Skanderborg Syd lukkes midlertidigt

I forbindelse med byggeriet af den nye rundkørsel er det nødvendigt at lukke den nordvendte tilkørselsrampe midlertidigt.
07. april 2017
Arbejdet med at bygge nye sydvendte ramper ved Skanderborg Syd går planmæssigt. Arbejdet blev påbegyndt i begyndelsen af maj 2016 og entreprenøren Gustav Christensen er i gang med den sidste del af anlægsarbejdet på østsiden af motorvejen.

 

Det vil sige byggeriet af sydvendt tilkørselsrampe og en ombygning af Vroldvej og nordlige tilkørselsrampe samt byggeriet af en ny rundkørsel.

 

I forbindelse med byggeriet af den nye rundkørsel er det nødvendigt at lukke den nordvendte tilkørselsrampe midlertidigt.

 

Trafikanter, som benytter nuværende tilkørselsrampe ved Skanderborg Syd, må derfor benytte alternativ rute i knap seks uger (ugerne 16 – 21).

 

Tilkørselsrampen lukker midlertidigt fra tirsdag den 18. april 2017 kl. 6.00 til fredag den 26. maj kl. 17.00.

 

I stedet skal trafikanterne køre en omkørselsrute ad Vroldvej og Skanderborgvej.

 

Den midlertidige lukning af frakørselsrampen vil blive annonceret i god tid via orienteringstavle, som opsættes ved motorvejen.

 

Formålet med anlæggelsen af de sydvendte ramper er at sikre en forbedret tilgængelighed til de kommende erhvervsområder i den sydlige del af Skanderborg og reducere unødvendig trafik gennem midtbyen i Skanderborg. 

 

Projektet realiseres med støtte fra den såkaldte med-finansieringspulje, som er en statslig pulje til kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet. De anslåede udgifter på 34 mio. kroner fordeles ligeligt mellem Skanderborg Kommune og staten.

 

Arbejdet med byggeriet af de nye ramper mv. forventes afsluttet hen over sommeren 2017.

 

Se omkørselsruten på dette kort.

Oprettet
07-04-2017.
Senest opdateret
07-04-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index