Søg

Ny sydvendt tilkørselsrampe til motorvejen ved tilslutningsanlæg 53 på Østjyske Motorvej ved Skanderborg åbnes for trafik

Arbejdet med at anlægge de nye sydvendte ramper ved Skanderborg Syd går planmæssigt.
12. december 2016
Arbejdet blev påbegyndt primo maj 2016 og er nu så fremskredent, at entreprenøren Gustav Christensen er klar til at åbne for den nye sydvendte tilkørselsrampe til motorvejen.  

Rampen forventes åbnet senest den 21. december 2016 - eventuelt tidligere alt afhængig af vejret.   

Herefter påbegynder entreprenøren arbejdet med den sydvendte afkørselsrampe, som åbnes i løbet af 2017.  

Det samlede arbejde forventes afsluttet hen over sommeren 2017.  

Oprettet
16-12-2016.
Senest opdateret
25-01-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index