Søg

Klima

Vindmølle

Ændrede nedbørsforhold

Klimaændringer medfører ændrede nedbørsmønstre i Danmark. Det har en effekt på vejene, at der skal bortledes vand fra større regnskyl gennem afvandingssystemerne. Ligeledes påvirker det vejens brug og bæreevne, når både grundvandsstand og havniveau forventes at stige.
 
Et stigende antal oversvømmelser af store veje vil få betydelig negativ samfundsøkonomisk betydning. Vejdirektoratet arbejder med projekter, der kan forhindre eller tilpasse vejene til kommende udfordringer, f.eks. risikovurdering af oversvømmelser.
 
Rullemodstand
CO2-udledningen fra transportsektoren har været stigende lige siden man begyndte at måle denne type forurening. Vejtransporten er sektorens største synder og derfor er en reduktion af CO2-udledningen fra vejtrafikken en forudsætning for at skabe et miljørigtigt og bæredygtigt transportsystem.
 
Det skønnes i dag, at 25 % af den CO2, der er udledt på vejene, sker fordi dæk og vej modarbejder hinanden, hvormed bilen må bruge mere brændstof for at bevæge sig. Dette fænomen kaldes rullemodstand.  Vi udvikler og modellere nye vejbelægninger til fremtidens bæredygtige transportsystem, som vil bidrage til en reduktions af vejtransportens udledning af CO2.
Oprettet
16-04-2012.
Senest opdateret
30-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index