Søg

Miljøvenlige veje

Vejdirektoratet skaber nye løsninger, så støjen fra vejene reduceres og vejens naboer oplever færre gener. Vi arbejder med udvikling og afprøvning af støjsvage vejbelægninger, udvikling af støjskærme og udvikling af metoder til beregning og måling af trafikstøj.

 

 

Vi skal både tilpasse os og forebygge klimaforandringer og miljøforhold. Derfor arbejder Vejdirektoratet med udvikling af metoder til at forudsige og imødegå konsekvenser af klimaforandringer.

 

Ligeledes arbejder vi med at udvikle metoder og forsøg, der er rettet mod at forbedre miljøtilstanden på og omkring vejene samt tiltag, der kan forebygge de skadelige effekter, som vejnettet påfører miljøet. Dette indebærer f.eks. CO2-reducerende foranstaltninger og øget energieffektivitet.

Oprettet
02-04-2012.
Senest opdateret
15-08-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index