Søg

Støjmodellen NORD2000

Nord2000 er en beregningsmodel for vejtrafikstøj, som bl.a. kan beregne lydens udbredelse under forskellige vejrforhold. Støjkortlægning udføres med denne beregningsmodel. 
 
Modellen er udviklet i samarbejde med de andre nordiske lande og er formentlig den mest avancerede model, der anvendes til vurdeirng af støj i forbindelse med vejprojekter.
 
Nord2000 tager bl.a. højde for:
  • Afstanden til vejen
  • Vejr- og vindforhold
  • Jordoverfladens beskaffenhed (f.eks. hårdasfalt eller blødt græs)
  • Bygninger eller andet, der skærmer for støjen
  • Genstande, der reflekterer støjen
  • Vejbelægninger
  • Antal personbiler og varevogne
  • Antal lastvogne, busser og lignende
  • Køretøjernes hastighed
  • Køretøjernes fordeling på dag, aften og nat.

Læs mere om, hvad disse parametre betyder for den støj, man oplever i et område med vejstøj.

 
Selve programmet og brugervejledning kan du hente i boksen til højre på denne side.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
18-04-2012.
Senest opdateret
12-01-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index