Søg

Forvaltning

Forvaltning

Vejdirektoratet har udviklet en række IT-systemer, som sikrer en optimal administrativ, teknisk og økonomisk styring af vejnettet. Vejdirektoratets vejforvaltningssystem hedder vejman.dk. 
 
Vi leverer både måling og rådgivning, der understøtter brugen af vejman.dk internt og til brug for kommunerne. I dag er 61 kommuner bruger af vejman.dk. Med systemet kan man indhente data om vejnettet til brug for analyser og planlægning af vedligeholdelse. Systemet sikrer endvidere, at kommunerne og Vejdirektoratet kan samarbejde om f.eks. uhelds- og sortpletområder. 

Oprettet
17-04-2012.
Senest opdateret
30-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index