Søg

MålingVejdirektoratet råder over en række målekøretøjer, som er beregnet på at kontrollere og kvalitetssikre det danske vejnet, og de metoder og materialer, der benyttes til at anlægge og drive dette.

 

I takt med stigende krav om effektivisering er også Vejdirektoratets flåde af køretøjer og andet udstyr under konstant udvikling, og hovedsigtet er at levere pålidelige målinger og rådgivning af kunder.

 

Vi måler: 

 

  • jævnhed, sporkøring friktion og bæreevne 
  • vejbump - jævnhed på stier og cykelstier
  • glatføre og termografiske målinger 
  • fart med mobile fartmålere
  • Støj 

Måleudstyr – og metoder  

Vi udvikler måleudstyr og målemetoder til trafikantkomfort og trafiksikkerhed, holdbarhed af belægninger samt støj- og klimapåvirkninger. Vejdirektoratet udvikler også såkaldte vejtekniske indeks, som er sammensat af flere forskellige parametre. Disse beskriver vejbrugernes komfort og trafiksikkerhed, støj- og klimapåvirkninger.
 
Flere af disse vejtekniske parametre indgår som væsentlige mål- og kravspecifikationer i de danske vejregler og indgår i Vejdirektoratets vejforvaltningssystem vejman.dk.
 
Vejdirektoratet samarbejder også med måleudstyrsproducenter i forbindelse med udvikling af specifikke måleudstyr, eksempler på dette er udviklingen af High Speed Deflektografen (HSD) til måling af vejes bæreevne under kørsel og Stimålebilen til måling af cykelstiers jævnhed og tilstand.

 

Læs mere om vores ydelser

Oprettet
17-04-2012.
Senest opdateret
30-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index