Søg

VejteknologiVejdirektoratet arbejder for at gøre vores vejmaterialer bedre og billigere og udvikler hele tiden vores vejsystemer.  Vi udvikler og afprøver materialer med bedre egenskaber som længere levetid, mindre støjende, mindre rulle-modstand, bedre lysegenskaber osv.

 
Vi arbejder også med at udvikle metoder til genbrug af materialer og vi arbejder med geoteknik.

Asset Management systemer skal give korrekt information og bygge på relevante parametre, så vi f.eks. udskifter vores belægninger på det optimale tidspunkt og sikre en korrekt og ensartet myndighedsbehandling.

Det forudsætter en løbende udvikling af systemerne. Parametre som f.eks. støj og CO2-udledning, kan således også indgå i de fremtidige
forvaltningssystemer.
Oprettet
02-04-2012.
Senest opdateret
09-07-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index