Søg

Administration af el-forbrugssteder (målepunkter)

 

 Indhold

 
 

 Hvad skal du som rådgiver, projektleder eller tilsyn gøre

 

​Find svar under det relevante link ovenfor i linklisten med indhold.

Den Centrale El-Enhed (CEE)
CEE i Vejdirektoratet tager sig af betaling (1. godkendelse) af forbrugs- og abonnements-afregninger. Til formålet råder CEE over en database, hvor hvert målerpunkts unikke aftagenummer er knyttet til SAP-opgavenummeret. CEE kan kontaktes på e-mail: cee@vd.dk 

 

Netselskaber
De forskellige netselskaber i Danmark kan du finde her: https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

 
El-leverandør
Vejdirektoratet har pt. en kontrakt med Energi Damnark om levering af el. Kontaktoplysningerne er:
 

Energi Danmark A/S
Hedeager 5
8200 Aarhus N
Tlf.: 87 42 62 62
ed@energidanmark.dk
http://www.energidanmark.dk/ 

Kontaktperson: Michael Bendixen​

 

 Søg i Kvalitetsledelsessystemet:

 
Søg
 

 Kontakt

 
​Mailadr.: CEE@vd.dk
Oprettet
07-04-2014.
Senest opdateret
22-05-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index