Søg

Tilsyn med bygværker

På Vejdirektoratets anlægsprojekter håndteres tilsyn med broarbejder/bygværker normalt af eksterne brorådgivere.

De eksterne brorådgivere anvender egne faglige beskrivelser og retningslinjer, men skal følge flere af VD's administrative retningslinjer, særligt paradigmer for byggemødereferater og afleverings- og eftersynsprotokoller. Disse kan findes under Entreprisestyring, hvor der også er en beskrivelse af rådgivernes brug af VD's skabeloner i anlægsfasen.

FPL TILSYN sikrer i samarbejde med PL, at der er indgået de nødvendige rådgiveraftaler med brorådgiveren (herunder også tilsyn med stålrørstunneler og Perstrup-tunneler) og at der for alle bygværker udarbejdes og overdrages "som udført" dokumentation i form af Tilsynsrapporter.

 

 Henvisninger

 
 

 Søg i Kvalitetsledelsessystemet:

 
Søg
 

 Kontakt

 

Netværket (intern):
Entrepriseledelse

Skriv til kontaktperson DHH

Oprettet
21-10-2013.
Senest opdateret
07-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index