Søg

Vejdi​rektoratets leverandørportal - denne side anvendes ikke længere. Benyt i stedet: https://udbudsportalen.app.vd.dk/​ 

  • Når Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statsvejene og løser de tilhørende administrative opgaver, sker det i stort omfang via eksterne leverandører. 

    Vi stiller store krav til os selv i løsningen af de opgaver, som vi har ansvaret for, og det afspejler sig i de krav, vi stiller i samarbejdet med vores leverandører. 

    Vi vil løbende udvikle vores professionelle samarbejde med nuværende og potentielle leverandører ud fra et ønske om mest mulig vej for pengene. Vi prioriterer en åben og gennemsigtig tilgang til vores opgaver, som samtidig skal understøtte en god konkurrence om opgaverne. Vi offentliggør derfor alle udbud på leverandørportalen.​

Oprettet
18-01-2013.
Senest opdateret
19-01-2022.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index