Søg

Dansk Kørselsafgiftssystem register

Dansk Kørselsafgiftssystem Register omfatter:
1.     register over områder med automatiske kørselsafgiftssystemer
2.     register over udbydere af fælleseuropæiske kørselsafgifts-systemer i henhold til EU-kommissionens beslutning af 6. oktober 2009 (2009/750/EF) om definitionen af de fælleseuropæiske kørselsafgiftssystemer, jf. artikel 19 i beslutningen.
Hvert medlemsland i EU skal publicere ovennævnte to registre på elektronisk form og med offentlig adgang som et led i implementeringen af ovennævnte Kommissionsbeslutning
 
1. Register over områder med automatiske kørselsafgiftssystemer, som på engelsk kaldes "EETS Domains"
Disse kørselsafgiftsområder er i kommissionsbeslutningen defineret som de områder, hvor der er etableret kørselsafgiftssystemer, som falder ind under de rammer, der er fastlagt i Direktiv 2004/52/EF af 29. april 2004 om interoperabilitet mellem automatiske kørselsafgiftssystemer i EU
 
For hvert kørselsafgiftsområde skal registret indeholde informationer om følgende:
·         Kørselsafgiftsopkræverne
·         Den anvendte kørselsafgiftsteknologi
·         Den information som kørselsafgiftsopkræveren har vurderet er nødvendig til at fastlægge den korrekte kørselsafgift og gennemføre transaktionen.
·         EETS-områdeerklæringen
 
Der er pr. 15. september 2016 kun ét dansk kørselsafgiftsområde: Storebæltsforbindelsen mellem Korsør og Nyborg.
Der er pr. 15. september 2016 kun én kørselsafgiftsopkræver i Danmark:

A/S Storebælt
Vester Søgade 10, 6.
1601 København V
Tlf: 3393 5200
 
 
 
2.      Register over udbydere af automatiske kørselsafgiftssystemer, som på engelsk kaldes "EETS Providers"
Registreringen som EETS-udbyder sker i henhold til artikel 3 i Kommissionens beslutning 2009/750/ EF af 6. oktober 2009 om definitionen af den europæiske bompengetjeneste (EETS) og de tilhørende tekniske løsninger. Registreringen indebærer, at ansøger har dokumenteret, at betingelserne som beskrevet af Kommissionens beslutning og i Vejdirektoratets ”Procedurer for registrering af EETS-udbydere” er opfyldt. Procedurerne beskriver bl.a. følgende betingelser:
 
·         Udbyderen skal dokumentere, at vedkommende er etableret i Danmark
·         Udbyderen skal være certificeret efter EN ISO 9001 eller tilsvarende
·         Udbyderen skal godtgøre at være i besiddelse af det tekniske udstyr og de EU-overensstemmelseserklæring eller – attest for sine interoperabilitetskomponenter
·         Udbyderen skal godtgøre sine kvalifikationer på områder for elektroniske vejafgiftssystemer eller inden for øvrige relevante områder
·         Udbyderen skal dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen
·         Udbyderen skal vedligeholde en overordnet risikostyringsplan, som revideres mindst hvert andet år
·         Udbyderen skal have et godt omdømme
 
 
Fra den 15. september 2016 er i Danmark én registreret EETS-udbydere af automatiske kørselsafgiftssystemer:
 
BroBizz A/S
Vester Søgade 10
1601 København V
Danmark
 
Link til BroBizz A/S
 
 
Vejdirektoratet er ansvarligt for løbende opdatering af registrene, når nye data foreligger.
Henvendelser til Vejdirektoratet på tlf. 7244 3333 eller mail vd@vd.dk
 
Oprettet
30-04-2012.
Senest opdateret
16-09-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index