Søg

Vejledning til database med samkørselspladser

Formål

Denne database over samkørselspladser er tænkt som et fælles værktøj til at vise samkørselspladser langs såvel kommuneveje som statsvej. Trafikanter kan fremsøge pladserne på det zoom-bare trafikkort på vejdirektoratet.dk.
 
Vejdirektoratet har i første omgang inddateret de samkørselspladser, vi har registreret langs statsvejnettet. Nogle af disse ejes og driftes af staten, mens andre tilhører og driftes af kommunerne.
 
Databasen kan benyttes til registrering af nye samkørselspladser og opdatering af information om eksisterende pladser. Den kan samtidig bruges til at registrere ønsker om nye eller udvidelse af eksisterende samkørselspladser, når man bliver bekendt med et sådant behov.
 
Vi håber, at alle kommuner vil benytte databasen og tage ejerskab for de data, der omhandler deres område.

Sådan gør du

Din kommune skal være registreret med et password. Hvis du ikke har dette, så kontakt Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk.
 
Med password kan du logge ind i en administrator-applikation, hvor der er mulighed for at registrere:
  • ønske om samkørselsplads
  • eksisterende samkørselsplads
  • observeret samkørsel og tilhørende trafikale udfordringer eller uhensigsmæssigheder
Applikationen skulle gerne være selvforklarende, men her er et par gode råd:
  • Ved oprettelse af ny samkørselsplads får du først mulighed for at uploade billeder, når du har gemt de indtastede data.
  • Ved efterfølgende opdatering af data, sørg da for at gemme ændringer undervejs og ikke mindst inden du uploader billeder, ellers ”nulstilles” felterne bare igen.
  • Billeder skal være minimum 500 pixels i bredden, og har du mulighed for det, så reducer store billeder til den størrelse, så loader siden hurtigere, når den skal vises for brugeren.
  • Systemet er lidt begrænset og opdaterer således kun ca. hvert 5. minut. Du kan altså ikke se dine indtastede informationer lige straks.

Problemer?

Hele dette system er relativt nyt, så vi kan ikke undgå at støde på nogle ”børnesygdomme.” Men møder du problemer eller har du forbedringsforslag, ris og ros, så kontakt os endelig. Ved fælles hjælp bliver værktøjet forbedret og videreudviklet.
 

Visning af kortudsnit på egen webside

Hvis du gerne vil have vist et bestemt kortudsnit med samkørselspladser til brug på kommunens egen hjemmeside, kan du få koden tilsendt ved at kontakte Thomas Mark de Laine tml@vd.dk .
Oprettet
07-03-2014.
Senest opdateret
12-03-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index