Søg

Ny landsdækkende analyse af det kommunale vejnet

SAMKOM er klar med resultatet af en ny analyse af de kommunale vejes tilstand.

Analysen, som er en gentagelse af tilsvarende analyse i 2015, omfatter denne gang 4 elementer – kørebaner, cykelstier, fortove og broer – hvoraf hovedparten af data kan trækkes direkte fra kommunernes vejvedligeholdelses- og broforvaltningssystemer. 

Resultatet af den nye analyse​​, som 74 kommuner deltog i, findes til højre her på siden eller via linket i teksten.

 

Analysen der blev gennemført i 2015

I 2015 gennemførte KTC, KL og Vejdirektoratet i regi af SAMKOM en landsdækkende analyse af den kommunale vejvedligeholdelsestilstand. Formålet var at sætte fokus på tilstanden af de kommunale veje og dermed komme et skridt i retning af et mere gennemsigtigt og systematisk overblik over de store værdier, der ligger i den kommunale vejinfrastruktur.

Analysen omfattede 7 vejinfrastrukturelementer – kørebaner, broer, cykelstier, fortove, gadebelysning, signalanlæg og afvanding. Resultatet af analysen i 2015​, som 88 kommuner deltog i, findes til højre her på siden og via linket i teksten. ​​​​​

 

Inspirationsmateriale til data og formidling
SAMKOM har udarbejdet et materiale, der skal vejlede og inspirere kommunerne i arbejdet med indsamling af data og med at beskrive og formidle elementernes tilstand på en enkel og forståelig måde. 
Inspirationsmaterialet​, der specielt er målrettet kommuner uden systematisk indsamling og formidling af data, findes her til højre på siden og via linket i teksten.
​​​​​​​​​
Oprettet
11-05-2015.
Senest opdateret
01-02-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index