Søg

SAMKOM

SAMKOM er et landsdækkende samarbejdsforum mellem Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og Vejdirektoratet.

SAMKOM beskæftiger sig med kommunale veje og stier samt alle trafikanter på denne infrastruktur. SAMKOM arbejder gennem projekter, som - siden 2012 -  er besluttet ud fra tre strategiske hovedindsatser:

VIDEN OM DET SAMLEDE VEJNET

 

Indsamling og formidling af opdateret objektiv viden, data og nøgletal om kommune- og statsveje - til benchmarking og grundlag for effektiv ressourceanvendelse.
 

UDVIKLINGSPROJEKTER

 

Videreførelse af centrale sektorsamarbejder og initiering af mindre pilot- og udviklingsprojekter - til udvikling og styrkelse af vejsektoren.
 

VIDENDELING OG ERFARINGSUDVEKSLING 

Sort - Videndeling og kommunikation.png Udveksling af viden og erfaringer mellem vejmyndigheder – til effektiv udnyttelse af eksisterende ressourcer.

Materiale og beskrivelser af SAMKOMs projekter findes i menuen til venstre.
 

Organisation

SAMKOM er organiseret i en styregruppe og et SAMKOM-sekretariat.

Styregruppen tegner SAMKOM-samarbejdet og er beslutningsforum for SAMKOM-aktiviteterne.

Styregruppen afholder tre møder om året.

SAMKOM-sekretariatet, der er placeret i Vejdirektoratet, varetager forberedelsen af styregruppemøderne og udarbejder forslag til årlige aktivitetsplaner.

SAMKOM-sekretariatet står for projektstyringen og udførelsen af de konkrete samarbejdsprojekter i SAMKOM-samarbejdet med kommunerne og Vejdirektoratet. ​​​

 

 Publikationer

 
 

 Kontakt

 

Anette Jensen
Tlf.: 7244 3459
ane@vd.dk

Benta Grevelund Karlsson
Tlf.: 7244 2938
begk@vd.dk

Bettina Belsø
​Tlf.: 7244 3470
bbu@vd.dk 

Dorte Mogensen
Tlf: 7244 2932
dmo@vd.dk​​Oprettet
22-03-2012.
Senest opdateret
15-08-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index