Søg

Belægningsindeks

​I 2012 blev data om kommunernes vejbelægninger indsamlet med henblik på en beregning af belægningsindekset.

Formålet med belægningsindekset er at skabe et overblik over belægningstilstanden på de kommunale veje og dermed grundlag for indbyrdes sammenligninger kommunerne imellem. 

Nøgletallene omfatter vejbelægningernes tilstand, udviklingen i vejtilstanden på hele vejnettet og på vejnettet opdelt i vejklasser.

 "Belægningsindekset 2011" bygger på viden om vejbelægningernes tilstand i 66 kommuner – svarende til gyldige skadesregistreringsdata fra 30.339 km kommunevej.Belægningsindekset er tidligere beregnet hvert år i perioden 1998-2005 samt i 2009.

 

 Publikationer

 
 

 Kontakt

 
Anette Jensen
Tlf.: 7244 3459
ane@vd.dk
 
Benta Grevelund Karlsson
Tlf.: 7244 2938
begk@vd.dk
 
Dorte Mogensen 
Tlf.: 7244 2932 
dmo@vd.dk

Naja Poulsen
Tlf.: 7244 2902
npo@vd.dk​​​​
Oprettet
08-07-2013.
Senest opdateret
03-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index