Søg

Vejnettet.dk

 
 
​​​​​
Vejnettet.dk​ er kommunernes, politiets og Vejdirektoratets digitale videndelingsnetværk. Her deler faglige medarbejdere viden på tværs af vejmyndigheder og geografiske grænser. 

På Vejnettet.dk kan medarbejdere fra kommuner, politi og Vejdirektoratet gå i dybden med konkrete problemstillinger indenfor tre hovedemner: Cykeltrafik, Trafiksikkerhed, Vejdrift/Vinter og Vejjura/Vejmyndighed.​

Medlemmerne af Vejnettet.dk stiller spørgsmål til andre fagfolk, afprøver løsningsforslag og forhører sig om praksis hos andre vejmyndigheder i et fortroligt forum.

Samtlige 98 kommuner er repræsenteret blandt netværkets cirka 800 medlemmer. Hvert medlem har søgbar, faglig profil, som gør det nemt for andre tilmeldte at finde frem til rette person i netværket

Vejnettet.dk blev lanceret i 2013 gennem SAMKOM samarbejdet, som er et landsdækkende samarbejdsforum mellem Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet.​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
  
​​​​
 

 Vejnettet.dk

 
 

 Kontaktpersoner

 
Anette Jensen
Tlf.: 7244 3459
ane@vd.dk
 
Benta Grevelund Karlsson
Tlf.: 7244 2938
begk@vd.dk
 
Dorte Mogensen 
Tlf.: 7244 2932 
dmo@vd.dk
 
Naja Poulsen
Tlf.: 7244 2902
npo@vd.dk​
Oprettet
11-03-2016.
Senest opdateret
06-03-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index