Søg

Ofte stillede spørgsmål

 

 FAQ

 
Fold alle afsnit ud

Hvad er CVF?

Hvorfor skal man have et entydigt administrativt nummersystem for alle offentlige veje og stier?

Hvordan er den nye procedure for tildeling af vejnumre

Hvilke oplysninger skal der til for at få tildelt et nyt vejnummer?

Hvorfor benytter man ikke bare CPR-vejkoderne?

Hvad betyder det nye vejnummereringssystem for vejbestyrerens nuværende vejforvaltningssystem?

Hvad betyder det for vejforvaltningens GIS system?

Hvordan er sammenhængen til FOT (Fælles objekt Typer)?

Ved gennemførelsen af kommunalreformen fik mange veje tildelt ny CPR-vejkode. Hvilke konsekvenser har det, hvis man bruger den nye vejkode i stedet for den gamle ved dannelse af det nye administrative vej- og stinummer?

Kan en vej med vejstatus "Almen vej" oprettes i CVF?

Hvilke problemer kan der opstå ved forskellig stedfæstelse af 'vejdele' i VIS og 'sideveje' i VEJMAN, når kommunen har overtaget en tidligere amtsvej?

Kan veje eller stier fortsætte med et af de gamle numre ved sammenlægning af to eller flere veje eller stier?

Må en sti oprettes som forgrening eller strækning på en vej?

Skal en sti der løber ad en privat fællesvej oprettes i CVF som en offentlig sti eller som en privat fællesvej?

Hvordan importerer man sine data fra CVF-registeret til Excel?

Hvordan er sammenhængen til det rutenummererede vej- og stinet?

Hvor er masterdata /originaldata om veje og stier?

Hvilke konsekvenser får det 7 cifrede administrative vejnummer på kantpæle og kilometerplader?

Hvilke ændringer sker der i vejforvaltningssystemernes forgreninger?

Hvordan kan en vejbestyrelse komme i gang?

En lang vej kan godt have flere vejnavne. Hvad sker der med de nuværende CPR-vejkoder, når en lang vej tildeles et 7-cifret administrativt vejnummer?

Hvorledes nummereres amtsveje, der pr. 1. januar 2007 bliver til kommuneveje?

Fold alle afsnit ud
Oprettet
19-04-2012.
Senest opdateret
25-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index