Søg

CVF

Den enkelte vejbestyrelse skal i forbindelse med inddatering og ajourføringen
af vejnumre benytte den centrale vej- og stifortegnelse - CVF.
 
CVF anvendes dels til Vejdirektoratets administration af de administrative vej- og stinumre, dels fungerer CVF som et landsdækkende opslagsværk, der er fælles for alle vejmyndigheder i Danmark.

Alle har læseadgang til CVF. CVF anvendes desuden i Vejdirektoratets ’Hvem ejer vejen’ på vejdirektoratet.dk, leverer vejdata til Erhvervsstyrelsens Ejendomsdatarapport (boligejer.dk) og leverer data for at vise vejstatus på Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) ’Danmarks adresser’.

Principper

Når veje og stier skal nummereres, kan nummeret være et vilkårligt syvcifret nummer, blot det ikke er tildelt en anden vej eller sti.
 
Det gør systemet mere stabilt over for administrative ændringer, f.eks. i forbindelse med omklassificeringer.

Ny bekendtgørelse og vejleding

I 2016 er det blevet lovpligtigt at registrere planlagte nedklassificeringer af veje og stier i CVF og udlagte private fællesveje kan nu også håndteres i CVF. 

Se bekendtgørelsen her. Vejdirektoratet har udarbejdet en vejledning​ til bekendtgørelsen.

Brug af CVF

Der kan foretages søgning i CVF uden brug af adgangskoder.

Hvis du er opdateringsbruger fra en kommune eller fra Vejdirektoratet, har du mulighed for at få et login ved at kontakte voers support via denne blanket:

 

 Adgang til CVF

 
 

 Veje og stier i CVF

 
 

 Mere information

 
 

 Support

 


Har du brug for hjælp, så kontakt supporten via denne blanket: 

Skriv til supporten.

Oprettet
12-04-2012.
Senest opdateret
04-10-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index