Søg

Vejregelrådet

Vejregelrådet er nedsat af Vejdirektoratet, med henblik på at bistå Transportministeren med udarbejdelse af regler og normer mv. i henhold til vejlovens § 6 og privatvejslovens § 24, stk 3.
Vejregelrådet er et forum, der har til formål:
 • at rådgive Vejdirektoratet med hensyn til vejregelarbejdet,
 • at sikre, at vejbestyrelserne har det nødvendige værktøj i form af regler, vejledninger og eksempler til udformning og indretning af et trafiksikkert, miljøvenligt, fremkommeligt og æstetisk tilfredsstillende vej- og stinet
 • at medvirke til at fremme økonomisk effektivitet i sektoren
 • at sikre bred opbakning til vejreglerne hos vejsektorens interessenter.

Opgaver

 • Vejregelrådet fastlægger strategi for vejregelarbejdet.
 • ​Vejregelrådet medvirker til at prioritere indsatsen i Vejregelarbejdet.
 • Vejregelrådet vurderer nye/reviderede Vejregler i forhold til ​​sektorens behov.
 • Vejregelrådet foretager, i forbindelse med høring af Vejreglerne, en vurdering af Vejreglernes økonomiske konsekvenser.
 • Vejregelrådet medvirker til at sikre implementering af europæisk lovgivning og standarder i Vejreglernes Udbudsforskrifter.
 • Vejregelrådet bidrager til fastlæggelse af kommunikation for Vejreglerne. 

Vejregelrådets medlemmer

 • Vejdirektør Jens Holmboe, formand for Vejregelrådet
 • Planlægningsdirektør Helga Theil Thomsen, Vejdirektoratet
 • Afdelingsleder Christian Schou Rasmussen, Slagelse Kommune (KL)
 • Stadsingeniør Svend Erik Pedersen, Aalborg Kommune (KL)
 • Vejchef Mads Astrup Sørensen, Esbjerg Kommune (KL)
 • Afdelingschef Annette Vognbjerg, KTC
 • Kontorchef, Leif Funch, Trafikstyrelsen
 • Vicepolitiinspektør Jørn Pakula Andresen, Rigspolitiet
 • Professor Otto Anker Nielsen, DTU
 • Lektor Harry Larhmann, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
 • Direktør Michael Svane, DI Transport
 • Projektleder Henrik Graversen, Dansk Byggeri
 • Laboratoriechef Lotte Regel Josefsen, Asfaltindustrien
 • Teknisk chef Lars Møller Nielsen, Danske Råstoffer
 • Juridisk konsulent John Roy Vesterholm, Dansk Transport & Logistik
 • Adm. Direktør Michael Nielsen, Danske Busvognmænd
 • Seniorkonsulent, Morten Brønnum Andersen, Trafikselskaberne 
 • Konsulent Ib Nielsen, 3F
 • Divisionschef Kim Schwatzlose, Foreningen af Rådgivende ingeniører
 • Divisionsdirektør Michael Stisen, Sikre veje
 • Seniorkonsulent John Thorn, Dansk Ledningsejerforum
 • Landskabsarkitekt Tine Vogt Laustsen, Dansk Landskabsarkitektforening
 • ​Chefkonsulent Anders Jessen, Vejgodstransport​
 • DCF repræsentant  Roger Christensen, Cyklistforbundet
 • Jurist, Dennis Lange, Forenede Danske Motorejere​
 • Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt, Vejdirektoratet​
 • Trafikdirektør Niels Tørslev, Vejdirektoratet​
 • Områdechef Helle Lange, Vejdirektoratet
 • Afdelingsleder Per Antvorskov, Vejdirektoratet, sekretær for Vejregelrådet

Sekretariatsfunktion

Vejdirektoratets afdeling for Videndeling og vejstandarder (VV) varetager sekretariatsfunktionen for Vejregelrådet. Nærmere oplysninger hos Marianne Holm, tlf.:72443194, e-mail: vejregler@vd.dk. 
​​​​​​​
 

 Kontakt

 

Marianne Holm
mh1@vd.dk
Telefon: 72 44 31 94

Oprettet
11-04-2012.
Senest opdateret
07-12-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index