Søg

Standardisering af vej- og trafikdata

De meget omfattende, eksisterende data om veje og trafik kan nyttiggøres langt bedre, når data standardiseres, og derved kan bruges på tværs af systemer og myndigheder samt udveksles til tredje part f.eks. i den private sektor.
 
Standardiseringsarbejdet startede i 2012 med etablering af en projektgruppe og en styregruppe. I styregruppen deltager udover Vejdirektoratet: KL, KTC, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, GeoDanmark og SWECO.
 
Den gældende version af standarden kan ses i linklisten til højre under "Produkter".  I "Standardiseringsprojektets dokumentsamling" finder du generelle introduktioner til standardiseringsarbejdet, udkast til nye versioner af datamodellerne, diverse vejledninger samt øvrige dokumenter udarbejdet i forbindelse med standardiseringsprojektet.
 
Kobling af data om veje og trafik til vejstrækninger
I et samarbejde mellem KL, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Vejdirektoratet er der i sommeren 2016 etableret en national, fælles vejreferencemodel (VRD). VRD giver en entydig og historisk stabil reference til vejstrækninger. I takt med at VRD kobles til de systemer, der anvendes i forhold til vej og trafikdata, vil VRD bidrage med en mere enkel sammenknytning mellem data og vejstrækninger. Standardens datamodeller er dog indrettet således at data om veje og trafik også kan udveksles med andre stedfæstelsesmetoder.

Målet med den fælles vejreferencemodel er at kunne koble data om veje uanset hvilken stedfæstelsesmetode, der er anvendt.
Du kan læse mere om arbejdet med den fælles vejreferencemodel i via linklisten til højre.
 
 
​​​​​​​​​
 

 Organisation og governance

 
 

 Produkter

 
 

 Vejreferencemodel

 
 

 Kontakt

 
Sanne Karlsen
Projektleder
 
Marie Lanng Pallisgaard
Projektsekretær
Oprettet
01-07-2013.
Senest opdateret
31-01-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index