Søg

Bedre koordinering af vejarbejder

Med samarbejdsaftalen om Det strategiske vejnet forpligter kommuner og Vejdirektoratet sig til at planlægge vejarbejder, så der er færrest mulige konsekvenser for trafikken. Det kan f.eks. være at undgå, at der på samme tid planlægges vejarbejder på en motorvej og en parallel kommunevej.

Vejdirektoratet har udviklet en webbaseret kortløsning, Overblikskortet, hvor planlagte vejarbejder med en væsentlig konsekvens for trafikafviklingen kan registreres og vises på et overblikskort.

Stort set alle kommuner, der har en vej i Det strategiske vejnet, har taget kortet i brug og melder deres vejarbejder og arrangementer ind på kortet. Med det øgede kendskab til øvrige parters planer om vejarbejder forventes det, at trafikanterne oplever en mere hensigtsmæssig koordinering af vejarbejder, og kommer nemmere og hurtigere frem.

Oprettet
27-11-2014.
Senest opdateret
28-11-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index