Søg

Tilslutningsanlæg 49 Aarhus S (Genvejen) på E45

Ombygning af TSA 49 Aarhus S (Genvejen) på E45 Østjyske Motorvej.

Projektets formål er at forbedre trafikafviklingen i TSA 49 Aarhus S og videre ad Genvejen, som forbinder E45 Østjyske Motorvej og Aarhus Syd Motorvejen og udgør en vigtig adgangsvej for erhvervs- og boligområder i Aarhus Midt og Syd. Herunder er den en vigtig del af forbindelsen til Aarhus Havn fra nord og vest.
 
Projektet omfatter en udbygning af den østgående rampe i TSA 49 og Genvejen med henblik på at undgå tilbagestuvning på Østjyske Motorvej om morgenen. Samtidig vil en udbygning forbedre forbindelsen mellem Østjyske Motorvej og Aarhus Syd Motorvejen.
 
I forbindelse med den politiske aftale af 24. juni 2014 blev udmøntet 23,5 mio. kr. til planlægning og gennemførelse af dette anlægsprojekt fra ’Puljen til kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet’. Et tilsvarende beløb betales af Aarhus Kommune.
 
Den såkaldte vejnetsanalyse, som omfatter skitseprojektering, trafikberegninger, miljøvurdering samt beregning af anlægsoverslag, afsluttes i efteråret 2015.
 
Såvel vejnetsanalyse som det efterfølgende anlægsarbejde udføres af Vejdirektoratet i samarbejde med Aarhus Kommune.
 

 Kontakt

 
​​Spørgsmål vedrørende puljen
Oprettet
12-11-2014.
Senest opdateret
06-01-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index