Søg

Kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet

GAB3633_VD_sikkerhed_142.jpg

Forligskredsen og Transport- og bygningsministeriet har nu godkendt, at Vejdirektoratet kan igangsætte detailprojekteringen og anlægsarbejderne med seks kommunale medfinansieringsprojekter, der var en del af Trafikaftalen 2014. 

Det drejer sig om følgende projekter, hvor arbejdet nu går i gang:

 

Tre medfinansieringsprojekter er allerede i gangsat, nemlig:
Baggrund for medfinansieringsprojekterne
Med aftale om "En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv." af 21. marts 2013 afsatte parterne 100,6 mio.kr. til en pulje til kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet, hvor staten betaler op til 50 pct. og ansøgerkommunen minimum 50 pct. af projektomkostningerne.

I forbindelse med trafikaftalen af 24. juni 2014 blev puljen udvidet til 151,1 mio. kr. og aftaleparterne besluttede at udmønte pengene til gennemførelse af i alt ni anlægsprojekter. Alle projekter er således i gang med undtagelse af projektet ’Etablering af rundkørsel på rute 153 vest for E47 Sydmotorvejens TSA 49 Holeby’, der er sat i bero.

Arbejdet med projekterne sker i tæt dialog mellem Vejdirektoratet og de berørte kommuner.
​​​​
 

 Kontakt

 
Spørgsmål vedrørende puljen
tlf.: 7244 2345
Oprettet
12-11-2014.
Senest opdateret
12-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index