Søg

SkabelonerStatusredegørelser
 
Igangværende projekter under "Pulje til mere cykeltrafik" skal udarbejde en statusredegørelse hvert halve, år så længe projektet er i gang.
 
Indrapportering er i følgende perioder 1/7-31/12 og 1/1-30/6, og fristen for indrapportering er to måneder efter rapporteringsperiodens sidste dag.
 
Ved første statusredegørelse for et projekt skal ansøger være opmærksom på, hvornår accepten er trådt i kraft, da dette vil være rapporteringsperiodens første dag, perioden slutter stadig d. 30/6 for første halvår og 31/12 for andet halvår.
 
I forbindelse med statusredegørelserne skal tilskudsmodtager fremsende et regnskab.
 
Regnskabet skal opstilles i overensstemmelse med det godkendte budget, således at det opdaterede restbudget også fremgår.
 
Såfremt projektet er opdelt i delprojekter, skal regnskabet opdeles tilsvarende.
 
Regnskabet skal omfatte en redegørelse for de gennemførte aktiviteter sammenlignet med de budgetterede aktiviteter.
 
Slutrapporteringer 
 
Senest tre måneder efter projektets afslutning skal slutrapporten være Vejdirektoratet i hænde.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
11-01-2012.
Senest opdateret
19-03-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index