Søg

Trafiksikkerhedsbyer

Trafiksikkerhedsbyerne er blevet udnævnt løbende, parvis som perler på en snor. Senest Esbjerg og Aalborg for 2014.

  • Esbjerg og Aalborg i 2014 
  • Helsingør og Fredericia i 2013
  • Silkeborg og Svendborg i 2012
  • Herning og Gladsaxe i 2011

Hvert år er to byer blevet udvalgt blandt de kommuner, som har indsendt ansøgninger til Vejdirektoratet. Byerne udnævnes efter indstilling fra Vejdirektoratet af transportministeren og forligskredsen bag aftalen i forbindelse med transportforhandlingerne.

 

Ideen bag
Bag konceptet ligger ønsket om at lave forsøg i stor skala for at se, hvilken effekt det har at sætte massivt ind med trafiksikkerhedsfremmende tiltag indenfor et afgrænset område. En trafiksikkerhedsby er derfor et geografisk afgrænset byområde i en kommune, hvor det vil være muligt at gennemføre en helhedsløsning, der kan højne det generelle trafiksikkerhedsniveau.

 

Indsatserne kan målrettes på en måde, som det normalt ikke sker i kommunerne. Medfinansieringen fra staten gør, at der kan fokuseres på indsatser indenfor et bestemt område uden også at skulle tage kommunalpolitiske, økonomiske eller andre hensyn om at sprede sol og vind lige i kommunen.


Byerne bestemmer selv, hvilke tiltag eller trafikanter, man ønsker at fokusere på. De skal blot rette sig mod det aktuelle ulykkesbillede især på det kommunale vejnet. Virkemidlerne er overvejende fysiske vejtekniske, men også blødere indsatser som kampagner/undervisning mv. kan inddrages. Det tilstræbes, at projekterne kombinerer kendte og innovative tiltag på en nyskabende måde. Massetiltag og innovation går hånd i hånd i projekterne.

 

Hver by har sit eget fokus
De otte trafiksikkerhedsbyer har hvert deres særlige ulykkesbillede og derfor har projekterne også forskelligt fokus på ulykkestyper, virkemidler og trafikantgrupper.

 

 Trafiksikkerhedsbyer 2014

 
 

 Øvrige trafiksikkerhedsbyer

 
 

 Kontakt

 

​Spørgsmål sendes til

trafiksikkerby@vd.dk

Oprettet
14-05-2012.
Senest opdateret
14-01-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index