Søg

Før du klager

I det følgende kan du læse om:

  • Hvem der kan klage til Vejdirektoratet
  • Hvad der kan klages over
  • Hvad det koster at klage

Hvem kan klage?

Det er kun parter i en sag, der kan klage. For at være part og klageberettiget, skal du have en individuel, direkte og væsentligt interesse i sagen.

Det betyder, at man f.eks. ikke kan klage over afgørelser, der retter sig mod alle såsom alle trafikanter på en vej.

Oftest er det kun modtageren af en afgørelse, der kan klage.

Hvis du repræsenterer en part i en sag, skal I udfylde en fuldmagtserklæring og lægge ved klagen.

Hvad kan der klages over?

Man kan kun klage over endelige forvaltningsretlige afgørelser.

En forvaltningsretlig afgørelse er en beslutning, hvor en myndighed i forhold til en bestemt adressat eller en afgrænset kreds af adressater ensidigt fastsætter, hvad der er eller skal være ret i det konkrete tilfælde.

At afgørelsen skal være endelig betyder, at der ikke kan klages over midlertidige afgørelser, meddelelser fra kommunen om, at den påtænker at træffe en afgørelse, eller anden almindelig kommunikation fra kommunen.

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Uden for det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb falder sagsbehandlingen i forbindelse med faktisk forvaltningsvirksomhed.

Dette er beslutninger fra kommunen, som der ikke kan klages over, da de ikke er afgørelser.

Faktisk forvaltning kan bedst beskrives som udførelse af de praktiske opgaver, kommunen skal varetage. Eksempler på en kommunes faktiske forvaltning er pasning og vedligeholdelse af kommunens veje med udstyr, herunder bump, støjskærme, træer, lamper mv. For at gennemføre disse opgaver, må der nødvendigvis træffes en række beslutninger.

Disse beslutninger er ikke afgørelser, uanset om beslutningerne er truffet på baggrund af henvendelse fra en eller flere borgere.

Hvad koster det at klage?

Det er gratis at klage til Vejdirektoratet, men det kræver tid at klage. Du skal bl.a. gøre skriftligt rede for din klage og sørge for, at alle relevante dokumenter bliver samlet og sendt til os.
 

 Vil du vide mere

 
 

 Kontakt

 

​Har du spørgsmål, kan du kontakte Juridisk afdeling på

7244 3333

Oprettet
19-12-2011.
Senest opdateret
13-10-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index