Søg

Et typisk klageforløb

Her kan du læse om:
  • Hvordan en klagesag typisk forløber fra Vejdirektoratet modtager klagen
  • Hvor lang tid en klagesag typisk tager

Klagesagens forløb 

1.  Modtagelse af klagen og sagsoplysning - 2 uger
Vejdirektoratet modtager din klage, og sender denne videre til Juridisk afdeling. Her tildeles den til en sagsbehandler, som vil være ansvarlig for sagen, og være kontaktperson under klagens behandling.
 
Når vi modtager klagen, undersøger vi, at vi har alle de nødvendige dokumenter, samt de nødvendige oplysninger. Såfremt vi mangler nogle oplysninger, kontakter vi dig for at modtage dem.
 
For at gøre sagsbehandlingen lettere og hurtigere, beder vi dig sørge for, at din klage indeholder:
  • Navn
  • Adresse
  • Email
  • Telefonnr.
  • Den ejendom/vej klagen drejer sig om
  • Hvilken kommune du klager over
  • Hvad du klager over
  • Kopi af kommunens afgørelse, samt øvrige relevante dokumenter for sagen.
Vi undersøger også om der er andre parter i sagen, eksempelvis naboer, der også er berørt af din klage, og orienterer dem om klagen.
 
2. Høring af kommunen - 3 uger
 
Vi sender en kopi af din klage til kommunen, og hører dem om sagen.
 
I denne forbindelse beder vi om deres udtalelse til sagen, samt om at fremsende de dokumenter kommunen har liggende, der er relevante for sagen.
 
Vi orienterer dig, når vi sender sagen i høring ved kommunen, ligesom vi orienterer eventuelle andre parter i sagen.
 
3. Vurdering af sagens oplysninger - 2 uger
 
Vi vurderer kommunens udtalelse, din klage, samt de fremsendte dokumenter i sagen.
 
I visse tilfælde vælger vi at høre både dig som klager og kommunen igen, når vi har modtaget alt materiale.
 
4. Udkast til afgørelse - 2 uger
Når vi har vurderet sagen, skriver vi et udkast til afgørelsen. Dette vil sige, at vi skriver afgørelsen som vi vurderer, den skal se ud, ud fra alle sagens oplysninger. Dette er dog ikke den endelige afgørelse.  
 
Udkastet sendes i høring ved dig som klager, og kommunen. Herefter har I mulighed for at komme med udtalelser til udkastet.
 
5. Endelig afgørelse - 2 uger
 
Efter høringsfristen for udkastet, vurderer vi de bemærkninger, der er modtaget til udkastet.
 
Herefter skriver vi den endelige afgørelse, og fremsender denne til dig, kommunen og eventuelle andre parter i sagen

Hvor lang tid tager en klagesag?

Klagesagerne i Juridisk Afdeling vedrører forskellige emner inden for vejlovgivningen.

I nogle sager kan sagsbehandlingstiden være ganske kort – måske et par måneder eller mindre.

De fleste sager kræver dog en del brevveksling og telefonsamtaler, før alle oplysningerne er til stede. Mange af vores sager har derfor en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ca. seks måneder.

En mindre gruppe sager er mere vanskelige at gå til. Det kan skyldes, at der dukker nye problemstillinger op, efterhånden som vi oplyser sagen. Det kan naturligvis også skyldes, at sagens faktiske omstændigheder er svære at fastlægge, eller at der er tale om særligt ”tunge” sager, fx ekspropriationer.

Hvis du har spørgsmål 

Du er som klager altid velkommen til at ringe til den juridiske sagsbehandler for at få en status på din klagesag. Det vil normalt være den person, der har underskrevet brevene fra Juridisk Afdeling, der behandler sagen.
 
Du kan også kontakte Juridisk Afdeling på:
Mail: jur@vd.dk
Tlf: 7244 3333
Oprettet
27-07-2015.
Senest opdateret
25-11-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index