Søg

Når sagen er afgjort

En klagesag afsluttes med en afgørelse fra Vejdirektoratet. Afgørelsen sender vi til klager og til kommunen samt til eventuelle andre relevante parter.

Konsekvenserne af vores afgørelse vil fremgå af afgørelsen.

Hvis vi træffer afgørelse om, at kommunens afgørelse er lovlig, vil det være muligt at anlægge retssag inden 6 måneder fra modtagelsen af vores afgørelse.

Vi kan også konstatere, at kommunens afgørelse er ulovlig og bede kommunen tilbagekalde sin afgørelse og gennemføre en helt ny sagsbehandling under iagttagelse af vejlovgivningens procedurebestemmelser og forvaltningslovens sagsbehandlingsregler.

Kommunen skal herefter træffe en ny og forventeligt lovlig afgørelse. Dette er tilfældet, når kommunen har begået indholdsmæssige fejl og formelle fejl, som kan have haft indflydelse på afgørelsens indhold.

I mange tilfælde kan kommunen i sin nye afgørelse nå frem til det samme resultat som tidligere, men de tidligere konstaterede retlige mangler vil efter en ny sagsbehandling formodentlig ikke længere og den nye afgørelse dermed lovlig.

Når kommunen har truffet sin nye afgørelse i sagen, vil parterne kunne klage igen.
 

 Kontakt

 

​Har du spørgsmål, kan du kontakte Juridisk Afdeling på

7244 3333

Oprettet
19-12-2011.
Senest opdateret
13-10-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index