Søg

Klage til Vejdirektoratet

Vejdirektoratet fungerer som klagemyndighed over kommunerne, når kommunerne træffer afgørelse efter vejlovgivningen, dvs. vejloven og privatvejsloven.
 
Sagerne vedrører f.eks ekspropriationer, bidragsfordelingen i forbindelse med vedligeholdelse af private fællesveje eller råden over vejarealet.
 
Det er Juridisk Afdeling i Vejdirektoratet, der behandler klager fra borgerne over kommunernes afgørelser truffet efter vejlovgivningen. 
Juridisk Afdeling i Vejdirektoratet modtager ca. 350-400 klagesager om året.
 
På denne side og siderne Et typisk klageforløb og Før du klager kan du bl.a. læse mere om, hvordan du klager, indsende din klage og om din sag opfylder kravene for at kunne klage.

Hvordan klager man?

Du kan klage over alle afgørelser truffet af kommunen efter vejlovgivningen. Vejdirektoratet kan kun behandle klager over endelige afgørelser. Det er også et krav, at man er part i sagen, før man kan klage. Det er dermed ikke alle der kan klage over alle afgørelser.
Du kan læse mere om, hvad man kan klage over, og hvem der kan klage under Før du klager, eller læse pjecen "Vejdirektoratets behandling af klager"
 
Din klage skal indeholde:
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Email
  • Hvilken ejendom eller vej klagen vedrører
  • Hvilken Kommune du klager over
  • Hvad du klager over
Send din klage sammen med kopi af den afgørelse du klager over, samt kopi af alle øvrige relevante dokumenter for sagen. 

Tidsfrist for at klage 

Din klage skal være modtaget af Vejdirektoratet senest 4 uger efter, du modtog kommunens afgørelse, ellers kan vi ikke behandle din klage.
 
Sørg derfor altid for at sende klagen af sted i god tid.

Hvordan klager jeg

Du kan sende din klage via Vejdirektoratets klageblanket på borger.dk.

Link til borger.dk​

Hvis du har spørgsmål  

Hvis du har spørgsmål om hvordan du kan klage, eller du har klaget, og vil vide hvor i forløbet din klage er, kan du altid kontakte Juridisk Afdeling i Vejdirektoratet på:
 
Mail: jur@vd.dk
Telefon: 7244 3333   ​
​​​​​​​​​​
 

 Lovgivning

 
 

 Læs også

 
 

 Klag over afgørelse

 
Oprettet
29-02-2012.
Senest opdateret
25-09-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index