Søg
skilte

Sagsbehandling

Vejdirektoratet fungerer som klagemyndighed over kommunerne, når kommunerne træffer afgørelse efter vejlovgivningen, dvs. vejloven og privatvejsloven.

Herudover behandler Vejdirektoratet erstatningssager fra bilister, der har fået en skade på deres bil, ved kørsel på statsvejene.
 
På siderne Klage til Vejdirektoratet og Erstatningskrav kan du læse om følgende:
 
Klagesager:
  • Hvad du kan klage over
  • Hvad du skal være opmærksom på før du klager
  • Hvordan du klager
  • Hvordan Vejdirektoratet behandler din klage

Erstatningssager:

  • Hvordan du retter et erstatningskrav mod Vejdirektoratet
  • Hvad reglerne om erstatning er.

Hvis du har spørgsmål  

Hvis du har spørgsmål om hvordan du kan klage eller indsende et erstatningskrav, eller du har en ingangværende sag hos Vejdirektoratet, og vil vide hvor i forløbet den er, kan du altid kontrakte Vejdirektoratet på:
 
Mail: vd@vd.dk
Telefon: 7244 3333   ​
Oprettet
29-02-2012.
Senest opdateret
25-11-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index