Søg

Kommerciel servicevejvisning


Kommerciel servicevejvisning er en betegnelse for en hvid-blå servicevejvisning, der mod be​taling, kan etableres til alle typer virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter og almene institutioner, anlæg og kulturelle institutioner. På den kommercielle servicevejvisning kan der benyttes virksomhedsnavn, men logo må ikke anvendes.

 

Ønskes der opsat virksomhedsnavn i et vejkryds med flere geografiske navne, terminalmål navne og kommercielle virksomhedsnavn end 4 på pilvejvisere og tabelvejvisere, skal der foretages en trafiksikkerhedsvurdering.

 

Trafiksikkerhed ved flere end 4 vejvisningsmål på almindelige veje

Trafiksikkerheden skal vurderes konkret i det aktuelle vejkryds, når der ønskes opsat yderligere servicetavler i vejkryds med flere end 4 geografiske navne, terminalmål eller kommercielle virksomhedsnavne. Kommerciel servicevejvisning udføres med servicetavler (symboler) frem for tekst, når der er flere geografiske navne, terminalmål og kommercielle virksomhedsnavne end 4 på pilvejvisere eller tabelvejvisere.

 

Såfremt du har fået opstillet kommerciel servicevejvisning med tekst vil denne blive nedtaget og erstattet med et symbol, såfremt der kommer flere end 4 vejvisningsmål i vejkrydset. Du vil ikke blive afkrævet betaling for den nye opsættelse, men såfremt der ikke findes et symbol, som kan benyttes til din virksomhed, så vil du blive afkrævet betaling for design af symbol.

 

Betaling ​for godkendelse af symboler

Hvis der ikke findes et symbol til en bestemt virksomhedstype, almene institutioner, anlæg, kulturelle institutioner eller lignende, skal nyt symbol designes af Vejdirektoratet. Første ansøger på et nyt symbol, skal betale 2000 kr.(ekskl. moms) og symbolet kan benyttes af andre ansøger efterfølgende.

 

Hvorfra kan vejvises på almindelige veje

Uden for tættere bebygget område

For servicevejvisning til kommercielle servicemål, der er beliggende uden for tættere bebygget område afmærket med færdselstavle E 55 Tættere bebygget område, kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej med mindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler eller servicemål.

 

Når servicemålet et beliggende uden for tættere bebygget område afmærket med færdselstavle E 55, og hvor en sekundær rute ender blindt, kan der vejvises fra det vejkryds, hvor den sekundære rute afgrener fra eller krydser anden rutenummereret vej.

 

Når servicemålet er beliggende uden for tættere bebygget område afmærket med færdselstavle E 55, og servicemålet ligger med lige lang afstand, eller inden for 2 kilometer mellem to rutenummererede eller flere rutenummererede veje, så kan der vejvises med én servicetavle i ét vejkryds på hver af de to rutenummererede veje. Køreafstanden måles langs den aktuelle rute til indkørslen til målet.

 

Inden for tættere bebygget område

For servicevejvisning til kommercielle servicemål, der er beliggende inden for tættere bebygget område afmærket med færdselstavle E 55 Tættere bebygget område, kan der vejvises fra nærmeste større vej med mindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler eller servicemål.

 

Nedtagning

Vejmyndigheden kan opkræve betaling for samtlige omkostninger forbundet med nedtagning og bortskaffelse af det nedtagne materiel.

 

Omkostninger

Sagsbehandlingen af sagen inddrages i sagens omkostninger og opsætningen af en kommerciel servicevejvisning kan variere afhængigt af de konkretet forhold i vejkrydset. Sagsbehandling, skilt og opsætningen koster normalvis ca. kr. 8000 . (ekskl. moms) Hvis Vejdirektoratet godkender ansøgningen vil du modtage en faktura. Den kommercielle servicevejvisning vil først blive opsat, når fakturaen er betalt.

 

Vedligeholdelse

Den årlige vedligeholdelse koster kr. 200 (ekskl. moms)og består af 1 årlig græsslåning.

 

Lovgivning

Reglerne for kommerciel servicevejvisning reguleres i kapitel 12 (§§ 342-400) i bekendtgørelse nr. 1633 af 20. december 2017 om anvendelse af vejafmærkning.​

​​​​​​​​​​​​​
 

 Kort

 
​Signaturforklaring
​​​​Rød linje: primærruter og europavej 
Gul linje: sekundærruter
Bred hvid linje: nærmeste større vej 
Hvid linje: mindre veje
NærmestStørreVej.bmp
Oprettet
25-06-2014.
Senest opdateret
09-04-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index